Hospital Universitario Doctor Peset Aleixandre. Valencia

Ubicación:

Avenida Gaspar Aguilar, 90 (46017). Valencia

Teléfono:

961 622 300

Servicios:

Hospitales

Rev.: JGG 2.2.22