Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Ubicación:

Avenida Blasco Ibáñez, 17 (46010). Valencia

Teléfono:

961 973 500

Servicios:

Hospitales

Rev.: JGG 2.2.22